Algemeen

Deputaten Geestelijke Verzorging Militairen

Wij bestaan uit twee secties:
sectie krijgsmachtpredikanten
sectie militairen

Op dit moment ondersteunt ons deputaatschap:
ds. A.H. van der Velden
ds. J.P. van Bruggen
ds. J.W. Veltkamp
ds. T. Oosterhuis