Contact

Als u contact wilt zoeken met de deputaten Geestelijke Verzorging Militairen kunt u een email sturen naar de volgende email-adressen:

◦ Contact met Deputaten GVM over algemene zaken: secretarisgvm@gkv.nl