ds. J.W. Veltkamp

Veltkamp_foto Vlootpredikant
ds. J.W. Veltkamp

Mijn naam is Wilco Veltkamp. Ik ben sinds 1979 getrouwd met het leukste meisje van de Nederlandse kust: Jolanda Post. We hebben vijf dochters, vijf schoonzoons, vier kleindochters en elf kleinzoons. Bijna allemaal wonen we in de mooiste, ruimste en snelst groeiende stad van Nederland: Almere. Ik ben 57.

In 1978 werd ik beroepsmilitair bij Koninklijke Marine. Daar was ik 7 jaren werkzaam in de wapenelectronica.   Na de onderofficiersopleiding ontstond in 1982 bij mij het verlangen predikant te worden. Zo begon ik aan een schriftelijke cursus VWO met klassieke talen. In 1985 verliet ik als KPLWDE de dienst. In 1987 verhuisden we met onze dochters naar Kampen. In 1994 behaalde ik mijn doctoraalbul aan de Theologische Universiteit.

Na zeven jaren marine in Den Helder en zeven jaren studie in Kampen zouden vanaf 1995 zeven jaren predikantschap in mijn eerste gemeente volgen. In dat jaar gingen we weer terug naar Noord-Holland en werd ik predikant van de kerk van Zaandam. Al die jaren is de krijgsmacht in het algemeen en de marine in het bijzonder in mijn gedachten meegereisd.

Zo ontstond in onze Zaanse tijd steeds meer het verlangen om nog eens predikant bij de krijgsmacht te worden. In 2002 leek het zover, maar toen kreeg ik een beroep naar Almere wat ons zwaarder woog. Wel werd ik toen deputaat in het deputaatschap Geestelijke Verzorging Militairen sectie krijgsmachtpredikanten. Zowel het Almeerse predikantschap als het werk als deputaat waren mooi en waardevol. Beide bleken een goede voorbereiding op iets waar we niet meer mee gerekend hadden: een benoeming tot krijgsmachtpredikant in 2006.

Vanaf dat jaar tot medio 2010 ben ik legerpredikant geweest. Ik was toen geplaatst bij het Opleidings- en Trainingscentrum logistiek (OTClog) op de Dumoulinkazerne in Soesterberg. In de periode 1 september 2010 tot 1 januari 2015 was ik als vlootpredikant werkzaam bij de Koninklijke Marine in Den Helder. Mijn plaatsing werd de Mijnendienst, de Defensie Duikschool (DDS) en de Duik- en Demonteergroep (DDG). Ik heb daar aandacht gegeven aan de bemanningen van 10 mijnenjagers (AMV’s), 2 hydrografische opnemingsvaartuigen (HOV’s), 5 duikvaartuigen (HDV’s) en het overige personeel van DDS en DDG; in totaal ongeveer 500 mensen. Dat kwam neer op vaak en kort meevaren en meedoen: chaplaining by sailing and talking around.

Tussendoor werd ik in 2013 geplaatst op het bevoorradingschip Zr. Ms. Amsterdam. Vanaf de zomer van dat jaar ging ik op dat schip 4 maanden mee naar de West waarbij we alle zes eilanden die een relatie met Nederland hebben, bezochten en tussendoor 3.000 kg cocaïne onderschepten.

Vanaf 2015 ben ik geplaatst op Militair Vormingscentrum Beukbergen in Huis ter Heijde bij Soesterberg. Met tien collega’s houden we daar conferenties met jaarlijks meer dan 8.000 militairen. Het is mooi en goed om steeds een paar dagen op te trekken met jonge en oudere militairen om met hen te praten wat voor een mens er steekt in dat militaire uniform.

Kern blijft voor mij dat ik dienaar van Gods Woord ben en wil zijn. Ik preek regelmatig in onze kerken. Ik ben de HERE dankbaar dat ik zowel de gereformeerde kerk en haar theologie als de samenleving mag dienen met mijn gaven. Zo mogen we leven en werken in de wereld van onze genadige Drie-enige God.

Almere, september 2018

Dominee Wilco Veltkamp (VLOP LTZ 1)