ds. J.P. van Bruggen

Bruggen_foto Vloot predikant (VLOP)
ds. J.P. van Bruggen

Jan Peter van Bruggen, geboren 27 maart 1962. Sinds 15 maart 1987 predikant in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) achtereenvolgens bij de gemeenten van Uithuizen en Zuidlaren (vanaf 15 juni 1992). Sinds 25 april 2000 door deze gemeente uitgezonden voor de dienst in de Krijgsmacht. Getrouwd en met gezin wonend in De Groeve.

Ik ben geplaatst bij de Koninklijke Marine; bij het KIM kreeg ik onder leiding van ervaren mariniers een korte opleiding genoten die bedoeld was om mij, en andere instromers, van burger tot militair om te vormen. Direct daarop volgde de eerste plaatsing bij de Mijnendienst en stapte ik als dominee aan boord van verschillende schepen. Ik werd ingewijd in het leven op zee, leerde dat ook het geloof ver van de kust een eigen karakter krijgt, hield kerkdiensten op zee. Een enkele keer vielen de kerkgangers bijna van hun stoel, niet vanwege de preek, maar vanwege de zeegang. Ik werd ontelbare malen bevraagd op het ‘over het water lopen van Mijn Grote Voorganger’, mocht toespraken houden bij monumenten, en op gedenkdagen. Maar wat mij het meest raakte was dat ik in vertrouwen werd genomen door mensen die van de kerk niets moesten hebben. Ik leerde in die jaren van het leven op zee en ik leerde dat van dat alles maar een heel beperkt deel is over te dragen op ‘de mensen aan de wal’. Het is goed om ook vanuit onze kerken een predikant uit te zenden naar plaatsen waar veel mensen vaak weinig weten van de kerk, of slechte herinneringen bewaren, en enkelingen juist hun geloof willen behouden.
In 2001 maakte was ik aan boord van de Hr. Ms. Van Nes die ingezet bij de operatie Enduring Freedom door de NAVO in reactie op de aanslagen van 11 september.

In 2003 werd ik geplaatst op Aruba, bij de marinierskazerne Savaneta. Ik ging daar voor in de kapel op de basis waarin de uitgezonden militairen, hun gezinnen, en anderen vanuit het eiland samenkwamen. Ook hield ik kerkdiensten aan boord van bezoekende schepen en ging ik met enige regelmaat voor in de Protestantse kerk van Oranjestad die ik in deze periode op verschillende manieren van dienst kon zijn. Van het werk op Aruba is een impressie gemaakte bij de kerkdienst die in februari 2004 is uitgezonden door ZVK. In de loop van de tijd ontstonden steeds meer contacten met Arubanen. Hun oprechte blijdschap en hartelijkheid in de beleving van het geloof blijven ons altijd bij. Ik mocht mariniers bijstaan, soms ook in uiterst droevige situaties. En bij begrafenissen en herdenkingen mocht ik spreken van de troost en het uitzicht die God ons biedt in Zijn Woord. Met de mariniers maakte ik oefeningen mee op Sint-Maarten en deed ik mee aan de survivaltraining in de jungle van Suriname.

Vanaf oktober 2006 kon ik mijn werk voortzetten bij de mariniers op hun basis in Doorn. Ik werd verbonden aan het Tweede Bataljon en nam deel aan de Wintertraining en de Bergtraining in het noorden van Noorwegen, de Schiettraining in Wales; in totaal betekende dat bijna 4 maanden van huis in 2007, en daarnaast kleinere oefeningen. Aangezien er kleinschalige uitzendingen naar oa. Afghanistan volgden voor het bataljon concentreert mijn werk zich sinds 2008 meer op de kazerne. Daar richt ik mij onder andere op de zorg en nazorg voor de militairen die zeer ingrijpende ervaringen opdoen in oorlogssituaties. In de loop van de tijd versterken de contacten die ik heb opgedaan bij het Korps Mariniers. Ik voel me bevoorrecht deze taak te mogen uitvoeren. Het werken, zo ver buiten de beschermde omgeving van de gemeente ligt me wel. Ik ervaar het ook als iets bijzonders om deze ervaringen weer door te kunnen laten werken in de kerkdiensten waarin ik mag voorgaan en het pastorale werk dat ik binnen de kerken doe. Christenen in de krijgsmacht kennen eenzame momenten, de onderlinge ontmoetingen hebben diepe waarde. Bij dat alles is het goed te weten dat de kerkleden, net als hun Heer, betrokken zijn bij de inzet van mensen voor het bewaren en bevechten van vrijheid en recht in onze tijd. Ik besef dat ik daarvoor mag staan, en dat mag uitwerken.

Dominee Jan Peter van Bruggen
De Groeve april 2008