ds. A.H. van der Velden

Velden_foto Legerpredikant
ds. A.H. van
der Velden

Even voorstellen…

Met meer dan gewone belangstelling volg ik sinds 1989 de berichtgeving rond defensie. In dat jaar (het jaar van de val van de muur) werd ik door deputaten Geestelijke Verzorging Militairen gevraagd om 1 jaar als legerpredikant aan het werk te gaan. Een baan waar ik eerst best tegenop zag, maar waar ik mij in de loop van dat jaar met steeds meer enthousiasme instortte. Wat mij vooral opviel was de grote openheid onder jonge militairen om over levensvragen door te praten. Neutraal weliswaar, maar tegelijk ook nieuwsgierig: wat doet zo’n dominee nou bij ons? Welk verhaal heeft hij ons te vertellen? En als vanzelf komen dan ook hun eigen verhalen los, met alle weerstand ook ten opzichte van vooral ook de kerk.Weer terug als ‘gewoon’ predikant in de kerken bleef ik jarenlang als deputaat Geestelijke Verzorging Militairen betrokken bij de krijgsmacht. In 2000 kwam ik fulltime bij defensie in dienst. Ik werd geplaatst geweest op de KMS in Weert. Het opleidingscentrum voor onderofficieren; het middenkader van de landmacht.

Na mijn eerste uitzending in Bosnië (Banja Luka met SFOR 15) werd ik brigadepredikant bij de 13e gemechaniseerde Brigade te Oirschot. Met een belangrijk deel van die brigade ben ik mee op uitzending geweest naar Afghanistan in 2007(TFU-2). Vooral ook tijdens die uitzending heb ik mogen ervaren dat het werk van een geestelijk verzorger er echt toe doet. Je bent daar op je plek als er doden en gewonden vallen (opvang en begeleiding), maar zeker ook als militairen juist dan willen doorpraten over ingewikkelde vragen waarbij het gaat om leven en dood. En waar godsdienst op allerlei manieren aan bod komt.
Vervolgens werd ik begin 2008 geplaatst op het Vormingsinstituut Beukbergen van de Diensten Geestelijke Verzorging in Huis ter Heide. Belangrijkste taken daar waren vooral het begeleiden van groepen die op het punt stonden op uitzending te gaan of die onlangs uit Afghanistan waren teruggekeerd. Verder wordt juist op het vormingscentrum duidelijk dat defensie de militairen graag wil laten verzorgen op scharnier-momenten: initiële opleidingen; kader opleidingen; nieuwe werksituaties en bij beëindiging van de actieve dienst.

Onlangs ben ik aan een nieuwe klus begonnen: Geestelijk Verzorger in het Militair Hospitaal in Utrecht, met als nevenfunctie stand-by staan voor het Militair Revalidatie Centrum in Doorn. Met een nieuwe missie in Kunduz in het verschiet, kan dat betekenen dat opnieuw ernstig gewonde militairen in het Militair Hospitaal zullen worden opgenomen. Mijn taak is dan onder meer deze militairen te begeleiden en zorg te dragen voor de familie. In een later stadium zullen deze militairen een revalidatieprogramma gaan volgen in het Revalidatie Centrum.Naast mijn werk bij defensie probeer ik via lezingen, gemeenteweekenden, catechese en vooral via preekbeurten de band met de kerken te onderhouden. Een band die overigens kerkelijk ingevuld is doordat ik predikant ben in bijzondere dienst van de kerk te Eindhoven-Best. Ik woon met mijn vrouw en nog 1 kind(eren) thuis (de andere 5 zijn al uitgevlogen) in Eindhoven.

Albert van der Velden
Eindhoven februari 2011