Krijgsmachtpredikanten

ds. A.H. van der Velden

ds. J.P. van Bruggen

ds. J.W. Veltkamp

ds. T. Oosterhuis

 

Taak Krijgsmachtpredikanten.

◦    Zie Opdracht Synode 

◦    Samen met de sectie militairen vergadert de sectie krijgsmachtpredikanten zo vaak het nodig is, maar minimaal vijf tot zes keer per jaar. Beide secties gezamenlijk bespreken ontwikkelingen in de krijgsmacht, de actuele stand van zaken van uitzendingen, de bijwerking van de website, de rapportage aan de komende synode, enzovoort. De hoofdmoot van de agenda van de sectie krijgsmachtpredikanten wordt gevormd door (bespreking van) de bevindingen van onze drie krijgsmachtpredikanten. Dat wil zeggen: de derde krijgsmachtpredikant ds. J.W. Veltkamp is reeds dit najaar (2006) met zijn werk gestart. De krijgsmachtpredikanten proberen zoveel mogelijk de vergaderingen bij te wonen, in ieder geval die van hun eigen sectie.

Het blijkt dat het werk van krijgsmachtpredikanten gevarieerd is. Niet alleen hebben ze te maken met de voortdurende ontwikkelingen binnen de krijgsmacht. Vooral hebben ze te maken met militairen van vlees en bloed, die soms emotioneel veel te verwerken krijgen. Het werk van onze krijgsmachtpredikanten is vooral christelijke presentie. Maar soms zitten er ook missionaire aspecten aan hun werk. Kortom: hun rapporten zijn doorgaans zeer boeiend. Deputaten proberen met de krijgsmachtpredikanten mee te denken, en hen te stimuleren. Zoals voor alles, is ook voor hen en hun werk het gebed van de kerken van groot belang.