Sectie krijgsmachtpredikanten en militairen

De sectie krijgsmachtpredikanten houden zich met name bezig met het ondersteunen van onze krijgsmachtpredikanten.

Wij roepen ieder vrijgemaakte militair op om ons aan te geven welke legeronderdeel hij zit, indien van toepassing zich te melden bij naderende uitzendingen (het liefst een paar weken van te voren). Bovengenoemde aanmeldingen zijn mogelijk via onze website

Wie zijn er lid van de deputaten?

 Voorzitter:  Dhr. B.H. Hop
 Secretaris:  A.W. Boerma
 Penningmeester:  H.P. Heidema
 Lid:  E. de Braak
 Lid CIO-M:  Dhr. B.H. Hop