Militairen

Netwerk

Om jou zo volledig mogelijk van dienst te zijn, verzoeken wij jou ons je gegevens te verstrekken bij:

◦    aanmelding bij opkomst

◦    wijziging van je gegevens

◦    uitzending

Die gegevens kan je kwijt op deze site.

 

Waarom willen de deputaten mijn gegevens?

De synode heeft opdracht gegeven om een netwerk van gereformeerde militairen op te zetten.

Wat heb ik daar aan?

In de praktijk blijkt dat het fijn is, als je van elkaar weet, dat iemand die een deur verder werkt of geplaatst is in een ander peloton in dezelfde compagnie, of op hetzelfde schip of op dezelfde vliegbasis, een geloofsgenoot is.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

De gegevens over het huisadres worden door deputaten voor mailingen gebruikt.

De deputaten publiceren hooguit postadressen van uitgezonden militairen.

Is het netwerk voor iedereen beschikbaar?

Nee. Het doel is om een beveiligde site op te zetten waarin je kan nagaan of er iemand op dezelfde kazerne of hetzelfde onderdeel werkt of op dezelfde uitzending is. Het betreft dan alleen militaire postadressen. De woonadres gegevens zullen hierop niet worden verstrekt.

Als een organisatie gegevens uit het netwerk vraagt, worden deze dan verstrekt?

Nee. De gegevens zijn alleen voor deputaten beschikbaar.

De deputaten hebben toch mij gegevens al via de plaatselijke kerkenraad?

Nee. Die worden niet per definitie door de kerkenraad aan de deputaten doorgegeven.

Waar moet ik zijn als ik meer wil weten?

Indien bovengenoemde uitleg nog vragen oproept of er onduidelijkheden zijn, neem gerust contact op met deputaten.