Home

Welkom op onze website!


Wij zijn er voor:

◦    Militairen aangesloten bij de GKV

◦    Achterban van militairen (met name bij uitzending).

◦    Kerkenraden en contactpersonen vanuit de GKV.

◦    Mensen met vragen over “geestelijk verzorgen” binnen de krijgsmacht .


Wie zijn wij:

◦    Deputaten en krijgsmachtpredikanten stellen zich voor